Home

Stichting Maritieme Activiteiten De Ruyter

Doelstelling

datum laatste wijziging website  17 februari 2023

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de Statuten en het Beleidsplan: De behartiging en ondersteuning, in de ruimste zin des woords, van educatieve maritieme en maritiem logistieke activiteiten in Zeeland. Dit door aanwending van daartoe in aanmerking komende wettige middelen.

De stichting ondersteunt educatieve maritieme en maritiem logistieke activiteiten  en projecten. Dit betreft zowel advisering in het kader van educatieve ontwikkelingen, als financiële ondersteuning van activiteiten en projecten. Mede in aanmerking nemende de beschikbare middelen, wordt door het bestuur besloten welke aanvragen worden gehonoreerd, op welke wijze en tot welk bedrag.

Het doel en de activiteiten van de stichting dienen het algemeen belang. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. De stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI stichting (0029.17.3360).

Schuiven naar boven